Impuls a la recerca jove 2019

 

El certamen Impuls a la Recerca Jove de Sant Andreu 2019 té l’objectiu d’incentivar i difondre la recerca que s’està duent a terme en els centres educatius a través del treball de recerca al batxillerat. Amb la voluntat de reconèixer l’esforç i el procés d’investigació que fa l’alumnat de 2n de batxillerat i el professorat que els tutoritza.

 

 

 

 

Bases de participació:

 

 

 

 Calendari 2019:

 

Febrer: divendres 22 de febrer, de 8:30 a 12h

Lliurament al CRP dels treballs seleccionats de cada centre.

Març: dijous 28, a les 15h 

Reunió de la comissió de valoració de Sant Andreu.

Abril: dimarts 9, a les 17.00h

Acte de reconeixement de l’alumnat seleccionat al Districte de Sant Andreu a per a participar a la X Mostra de Recerca jove de Barcelona (sala d’actes de la Biblioteca Can Fabra).

Abril: dilluns 29, a les 17.00h

Lliurament de premis de la 11a mostra de Recerca Jove a BCN a l’auditori del Campus de la ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

 
Documentació a presentar:

cd
En suport informàtic
 • Treball de recerca, en un sol fitxer i en format PDF.

 • La fitxa resum del treball. segons el model disponible al CRP, d’una extensió màxima d’un full Din A4. Al mateix model trobareu les orientacions per emplenar-lo.

 • Full d’autorització relacionada amb la publicació del treball de recerca, a les dades de caràcter personal i als drets d’imatge.  
 • Dues o tres imatges significatives (en alta resolució) del procés de realització.

   

  *La tramesa dels documents es farà a través del d’aquest formulari (cal accedir-hi amb adreça xtec.cat).

 llibreta
En suport paper
 • La fitxa resum del treball, segons model disponible al CRP.

 • 1 Original del treball de recerca, enquadernat en Din A4 (s’aconsella que sigui imprès a doble cara i en paper reciclat).

 • 1 exemplar del material complementari, si s’escau.