Impuls a la recerca jove 2018

 

El certamen Impuls a la Recerca Jove de Sant Andreu 2018 té l’objectiu d’incentivar i difondre la recerca que s’està duent a terme en els centres educatius a través del treball de recerca al batxillerat. Amb la voluntat de reconèixer l’esforç i el procés d’investigació que fa l’alumnat de 2n de batxillerat i el professorat que els tutoritza.

 

 

 

 

Bases de participació:

 

 

 

 Calendari 2018:

 

Febrer: dilluns 5, de 8:30 a 12h

Lliurament al CRP dels treballs seleccionats de cada centre.

Març: dijous 22, a les 15h 

Reunió de la comissió de valoració de Sant Andreu.

Abril: dijous 5, a les 17:30h

Presentació al districte dels treballs seleccionats per participar a BCN.

Abril: dimecres 25, de 17,30 a les 19,30h

Lliurament de premis de la 10a mostra de Recerca Jove a BCN al Paraninf de la Universitat de Barcelona.

 
Documentació a presentar:

cd
En suport informàtic
  • Treball de recerca, en un sol fitxer i en format PDF.

  • La fitxa resum del treball. segons el model disponible al CRP, d’una extensió màxima d’un full Din A4. Al mateix model trobareu les orientacions per emplenar-lo.

  • Dues o tres imatges significatives (en alta resolució) del procés de realització.

     

    *La tramesa dels documents es farà a través del d’aquest formulari (cal accedir-hi amb adreça xtec.cat).

 llibreta
En suport paper
  • La fitxa resum del treball, segons model disponible al CRP.

  • 1 Original del treball de recerca, enquadernat en Din A4 (s’aconsella que sigui imprès a doble cara i en paper reciclat).

  • 1 exemplar del material complementari, si s’escau.

 

Treballs presentats (cliqueu per consultar la informació sobre els treballs del 2018)

 

 

Jurat 2018:

 

Maria Jesús Sanz

Consorci d’Educació de Barcelona

Mònica Cano

Districte de Sant Andreu.Tècnica de programes

 Trini Castellví

Professora jubilada del CC L’Esperança

Provi Duran

Professora de l’Institut Joan Fuster

 Enric Fernández-Velilla

Físic especialista en radiofísica hospitalària

Manel Martín

Centre d’Estudis Ignasi Iglésias

Carme Massa

Inspectora d’Educació de Barcelona

Miquel Moreno

 Professor jubilat del CRP Sant Andreu

Susana Navarro

Consorci d’Educació de Barcelona

Begoña Piqué

 Professora Universitat de Barcelona. Facultat d’Educació

Blanca Port

Consellera d’Educació i Salut del Districte de sant Andreu

Francesc Pérez

 Districte de Sant Andreu. Dr. en Farmàcia, ex professor de l’UB

Laura Orvay

Professora de l’Institut Joan Fuster

Maria Carmen Ramos

Professora de l’Institut Dr. Puigvert

Roser Viladrich

Professora jubilada de l’Institut Príncep de Viana

Montserrat Gabarró

Rosa Giralt

 CRP Sant Andreu, secretaria de la comissió

 

Treballs selecionats

Institut Príncep de Viana Irina Martín Izquierdo Un petit tastet sobre neurociència Biologia Concha Zurera Parlón
Institut Joan Fuster Berta Estrada Bes Les planàries. Organismes model per a l’estudi de la regeneració. Biologia

 

Susanna Esquius Bascompta

Col·legi Sagrada Família – Sant Andreu Mireia Gargallo Franco Optimitzacio dels sistemes fotovoltàics de capatació solar. Estudi de  la implementació del sistema Fibonacci en uns sistema fotovoltaic de capatació solar. Tecnologia, Física, Matemàtiques, Biologia

Sílvia Fontanet Ricart.

Màrius Belles Sempere