Xarxes per al canvi

 

top_xarxes_web

 

 

La voluntat del projecte Xarxes per al canvi és impulsar una estratègia d’innovació que posi al mateix nivell l’equitat i la qualitat educatives, amb l’objectiu de garantir-ho per a tots i cadascun dels infants i joves de la ciutat, des d’una visió d’escola inclusiva. Així, el projecte parteix del capital d’innovació i coneixements existents, i catalitza les accions de canvi cap a un horitzó comú i potenciant l’autonomia i projecte propi de cada centre, respectant ritmes i necessitats.

 

El Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, l’ICE de la UAB i l’Associació Rosa Sensat han acordat sumar les diferents iniciatives en aquest projecte conjunt d’innovació educativa per a Barcelona amb el que es vol ajudar els centres de la ciutat a avançar des del treball conjunt cap a un propòsit educatiu competencial i unes pràctiques d’aprenentatge actualitzades.

 

El projecte Xarxes per al canvi tindrà 3 anys de durada, amb la voluntat que generi un sistema de treball autosostenible que es mantingui i creixi. A les xarxes, d’entre 6 i 10 centres cadascuna, es treballaran coneixements i procediments sobre l’horitzó comú de canvi, s’impulsaran processos de capacitació de forma col·laborativa i es compartiran experiències dels centres sobre el seu procés de transformació.

 
 Els centres de Sant Andreu que s’han adherit a Xarxes per al canvi són:
 
Xarxa 16 Xarxa 17
Arrels
Escola Congrés-Indians
Escola El Sagrer
Escola Emili Juncadella
Escola Octavio Paz
Escola Pegaso
Escola Pompeu Fabra
Institut Joan Fuster
Institut L’Alzina
Ramon Llull
Escola Baró de Viver
Escola Bernat de Boïl
Escola La Maquinista
Escola Mestre Enric Gibert i Camins
Escola Ramón y Cajal
Escola Sant Pere Nolasc
FEDAC-Sant Andreu
Institut Doctor Puigvert
 
Trobareu més in formació sobre el projecte i la resta de xarxes a la web de Xarxes per al canvi del Consorci d’Educació de Barcelona.