Pla formació de la zona

Curs 2017-18

Curs 2018-19

La finalitat principal del Pla de Formació de Zona és donar resposta a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres de Sant Andreu per assolir uns objectius de millora qualitativa i de canvi de la tasca docent.

 

Per això:

  •  Són un recurs de formació per a la millora dels centres i el professorat d’una zona.
  • Concreten els objectius de millora i canvi establerts pels centres educatius i pel Departament d’Ensenyament en un àmbit territorial determinat.

  • Donen resposta a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres d’un territori

 

 Procés, calendari i documentació del PFZ 2018/19 

 

Presentació als centres

 

14/05/2018 

Criteris i instruccions 2018/19

Documentació presentació als centres 

  Presentació

  Nou! Activitat Visita a centre

Detecció de necessitats

 

fins el 31/05/2018

Formulari en centre

PFZ 2018/19

 

6 juny 2018

Aprovació de la proposta per la Comissió del PFZ 2018/19

16 juliol 2018

Publicació de les activitats aprovades

del 12 al 26 de setembre 2018

Inscripció a les activitats

9 octubre 2018

Consulta d’assignacions

17 octubre 2018

Inici de els activitats