Pla formació de la zona

Curs 2017-18

Curs 2017-18

La finalitat principal del Pla de Formació de Zona és donar resposta a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres de Sant Andreu per assolir uns objectius de millora qualitativa i de canvi de la tasca docent.

 

Per això:

  •  Són un recurs de formació per a la millora dels centres i el professorat d’una zona.
  • Concreten els objectius de millora i canvi establerts pels centres educatius i pel Departament d’Ensenyament en un àmbit territorial determinat.

  • Donen resposta a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres d’un territori

 

 Procés, calendari i documentació del PFZ 2017/18 

 

Presentació de criteris

 

28/04/2017

Criteris i instruccions 2017/18

Documentació presentació als centres 

Detecció de necessitats

 

fins el 25/05/2017

Formulari en centre

PFZ 2017/18

 

1  juny 2017

Aprovació de la proposta per la Comissió del PFZ 2016/17

15  juliol 2017

Publicació de les activitats aprovades

del 12 al 26 de setembre 2017

Inscripció a les activitats

9 octubre 2017

Consulta d’assignacions

17 octubre 2017

Inici de els activitats