Pla formació de la zona

Curs 2017-18

Curs 2019-20

La finalitat principal del Pla de Formació de Zona és donar resposta a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres de Sant Andreu per assolir uns objectius de millora qualitativa i de canvi de la tasca docent.

 

Per això:

  •  Són un recurs de formació per a la millora dels centres i el professorat d’una zona.
  • Concreten els objectius de millora i canvi establerts pels centres educatius i pel Departament d’Ensenyament en un àmbit territorial determinat.

  • Donen resposta a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres d’un territori

 

 Procés, calendari i documentació del PFZ 2019/20 

 

Presentació als centres

 

07/05/2019

 

Instruccions i orientacions curs 2019-2020

Detecció de necessitats

 

fins el 30/05/2019

 

Formulari de sol·licitud

PFZ 2018/19

 

7 juny 2019

Aprovació de la proposta per la Comissió del PFZ 2018/19

15 juliol 2019

Publicació de les activitats aprovades

del 12 al 27 de setembre 2019

Inscripció a les activitats

9 octubre 2019

Consulta d’assignacions

15 octubre 2019

Inici de els activitats