Mostres i certàmens

Des del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu s’organitzen diferents mostres i certàmens adreçades a l’alumnat dels diferents nivells educatius.

A continuació podeu trobar les activitats proposades pel curs 2018-2019.

Certamen

Nivell Educatiu

Inscripció

Congrés de ciència 2019

Ed. Infantil i primària

Formulari 

Mostra de Produccions audiovisuals 2019 

Ed. Primària (5è i 6è)

Formulari 

Impuls a la recerca jove 2019

Ed. Secundària postobligatòria

Inscripció específica a partir de febrer.

Tots els centres rebreu la difusió oportuna.

Jocs florals escolars 2019

Ed. Primària, secundària, educació especial i adults (GESO)

Inscripció específica a partir de febrer.

Tots els centres rebreu la difusió oportuna.