4t Congrés de Ciència

 

4tcongres_ciencia

 

Aquest curs el Congrés es farà al districte de Sant Andreu a la Fàbrica de Creació del recinte de la Fabra i Coats.

El Congrés de ciència està adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària. Es presentarà una experiència de recerca per centre que s’aniran concretant al llarg del projecte. El dia del congrés els alumnes exposaran en petit grup l’experiència acompanyada d’un suport visual (fotografies, presentacions informàtiques etc.).

 

En els següents enllaços trobareu més informació: