6è Congrés de Ciència

congrès-de-ciència-1

El Congrés de ciència està adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària. Es presentarà una experiència de recerca per centre que s’aniran concretant al llarg del projecte. El dia del congrés els alumnes exposaran en petit grup l’experiència acompanyada d’un suport visual (fotografies, presentacions informàtiques etc.).

En el següent enllaç trobareu més informació: https://blocs.xtec.cat/6congresdeciencia/pagina-exemple/participants/