Agenda 21

L’Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

 

Des de l’any 2001 l’Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres ja fan en educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.

 

Durant els deu darrers cursos els centres participants, han desenvolupat un ric ventall d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn. Cada any s’obre una nova convocatòria tant perquè els centres que ho desitgin puguin aprofundir el seu programa, com perquè nous centres l’iniciïn ara i s’enrolin també en aquest engrescador projecte col·lectiu.

 

L’Agenda 21 del vostre centre serà el que vosaltres vulgueu. Vosaltres decidiu quins col•lectius hi participaran, quins aspectes analitzareu, en quin ordre ho fareu, i el nombre i dimensió dels compromisos que adquiriu. Això si, tindrà en comú amb totes les altres el fet de ser:

  • un procés participatiu
  • de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives
  • i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat

     

 

 

Podeu trobar més informació al web de l’Ajuntament de Barcelona.