9a Mostra de Produccions Audiovisuals

Com cada any, fa uns dies es va dur a terme aquesta Mostra participativa que agrupa entorn de 150 alumnes de diversos centres.

Response code is 400